Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej pod adresem https://cotobaby.pl/ formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników Internetu (dalej: Użytkownik) za pośrednictwem strony internetowej przez administratora danych osobowych – COTO BABY Spółka z o.o. z siedzibą w ul. Christo Botewa 2B, 30-798 Kraków. Niniejsza Polityka opisuje również reguły obsługiwania plików „cookies” przez stronę, zgodnie z ustawą – Prawo telekomunikacyjne.

I. Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku dokonywania rejestracji i zakupów w naszym Sklepie to:
1) imię,
2) e-mail,

Podanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne. Użytkownik powinien zadbać aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: cotobaby@cotobaby.pl, pisemnie na adres COTO BABY Spółka z o.o., ul. Christo Botewa 2B, 30-798 Kraków, lub telefonicznie pod numerem: 48 784 387 126. W takim przypadku dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (por. art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych).

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Możliwe jest to po zalogowaniu się na stronie naszego Sklepu.

Dane osobowe Klientów pobierane są przez Coto baby Sp. z o.o. w celu prowadzenia strony internetowej, a w szczególności:
1) dostosowania serwisu do potrzeb Klientów,
2) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
3) marketingu usług i towarów oferowanych przez administratora danych osobowych oraz marketingu usług i towarów oferowanych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody) takich jak:  Facebook, Google, Benhauer.
8) przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionego biuletynu informacyjnego (newsletter).
Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.

II. Informacja o cookies.

Strona internetowa nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny.
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Strona internetowa nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników.
Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na jakość przeglądania strony.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w następujących celach:
1)  Prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
2) Obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
3) Statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

Niektóre podstrony serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). „Web beacons” pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której „web beacon” został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Coto baby Sp. z o.o. oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na nasz adres cotobaby@cotobaby.pl.

Administrator danych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne strony internetowej, nowe funkcjonalności lub modyfikacje strony internetowej. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze strony internetowej.