ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.COTOBABY.PL

Drogi Kliencie,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe, w związku z obsługą sklepu internetowego www.cotobaby.pl, poszczególnych jego funkcjonalności.
W celu zapoznania się z naszą polityką prywatności kliknij https://www.cotobaby.pl/strony/Polityka_prywatnosci.html

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Twoich Danych osobowych jest COTO BABY Spółka z o.o. z siedzibą w ul. Christo Botewa 2B, 30-798 Kraków. Jeśli chcesz się z nami skontaktować, napisz do nas mail na adres cotobaby@cotobaby.pl lub prześlij list na adres siedziby Coto baby Sp. z o.o. wskazany powyżej.

II. SKĄD POSIADAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Swoje dane podajesz nam zapisując się na newsletter w naszym serwisie, lub biorąc udział w naszych konkursach na portalach społecznościowych tj. Facebook, Instagram. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. Twojego adresu zamieszkania lub Twojego numeru NIP, otrzymujemy od Ciebie w związku z realizacją transakcji sprzedaży urządzeń i/lub usług za pośrednictwem naszego serwisu lub w naszych sklepach. Twoje dane uzyskujemy również w związku z rezerwacjami towarów, składanymi przez Ciebie reklamacjami oraz w ramach Twojego kontaktu z naszymi konsultantami.

III. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Prowadząc serwis www.cotobaby.pl. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu www.cotobaby.pl. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Tobie możliwości zapisania się na nasz newsletter.

Cele marketingowe
Twoje dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty produktów oraz usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje. W tym celu dokonujemy czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać.

Dodatkowo, o ile wyrazisz odrębną zgodę na otrzymywanie Newsletter będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail w celu komunikowania oferty handlowej naszych sklepów.

VI. W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie
1) imię
2) adres e-mail
3) udzielone przez Ciebie zgody.
* Czym są pliki cookies ? To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości dokonania zakupu. Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:
1) prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
3) obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
4) statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.
Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, znane również jako „puste gify”). „Web beacons” pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) urządzenia, na który załadowana została strona, na której „web beacon” został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

V. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. Przedstawia się to następująco:
1) Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji na www.cotobaby.pl oraz w związku z Twoim zapisaniem się na newsletter, przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
2) dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;

VI. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. Przedstawia się to następująco:
1) rejestracja w naszym serwisie i/lub zapisanie się na newsletter – przez okres przez jaki jesteś zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się z serwisu/newsletter’a; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;

VI. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych kierujemy się następującymi zasadami:
1) legalności – przetwarzamy Twoje dane w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem;
2) transparentności – staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;
3) adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;
4) minimalizacji – nie przetwarzamy danych „na zapas”
5) prawidłowości – dokładamy starać, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem email cotobaby@cotobaby.pl
6) rozliczalności – chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.
7) integralności i poufności – stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.

VII. KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania zamawianych przez Ciebie świadczeń. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom:
1) firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis, newsletter, oraz stosowne ewidencje sprzedaży itd.;
Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. Chcielibyśmy, abyś wiedział, że tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostajesz niemożliwy do zidentyfikowania, a gdzie my cały czas posiadamy Twoje dane.

VIII. JAKIE ZGODY ZBIERAMY?

W ramach naszej codziennej praktyki zbieramy następujące zgody od użytkowników naszego serwisu oraz od naszych klientów:
1) zgoda na otrzymywanie newsletter drogą elektroniczną, obejmującego informacje o nowościach produktowych, naszych ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych itd. Tę zgodę możesz wyrazić na naszej stronie www.cotobaby.pl;
2) zgoda na komunikowanie się drogą elektroniczną lub telefoniczną – obejmuje informowanie o nowościach produktowych, naszych ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych, oferowanie usług doubezpieczenia i innych. Tę zgodę możesz wyrazić w ramach jednego z naszych formularzy dostępnych w sklepach stacjonarnych (np. przy zakupie sprzętu);
3) inne zgody na otrzymywanie newsletter i komunikację telemarketingową – w ramach realizowanych akcji promocyjnych.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania z serwisu lub dokonania zakupu produktów lub usług od jej wyrażenia przez Ciebie.
Jeżeli wyraziłeś zgodę, masz prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres lub listownie na COTO BABY Spółka z o.o., ul. Christo Botewa 2B, 30-798 Kraków. Z newsletter’a możesz wypisać się w dowolnej chwili również z wykorzystaniem specjalnej zakładki na stronie www.cotobaby.pl. Pamiętaj, że od chwili wycofania przez Ciebie zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc. Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

XI. JAKIE MASZ PRAWA W STOSUNKU DO TWOICH DANYCH?
W ramach prawo ochrony danych osobowych przysługuje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
1) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – prawo to oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).
2) Prawo do poprawiania danych – jeśli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.
3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.
4) Prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – oznacza to Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
5) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych –   możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail cotobaby@cotobaby.pl lub pisząc na adres COTO BABY Spółka z o.o., ul. Christo Botewa 2B, 30-798 Kraków .Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, bądź czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?
Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail cotobaby@cotobaby.pl lub pisząc na adres COTO BABY Spółka z o.o., ul. Christo Botewa 2B, 30-798 Kraków.